Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer
Naam vennootschap: Callymano 
Rechtsvorm van vennootschap: Eenmanszaak
Adres: Schipdonkstraat 72 - Deinze 9800 - België 
BTW-nummer: 
BE0732568744
Ondernemingsnummer: 0732568744
E-mail klantenservice: klantenservice@callymano.com
Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst tussen de ondernemer en de consument.
 • De algemene voorwaarden worden beschikbaar gesteld aan de consument. Indien de consument een bestelling wil plaatsen, is de consument verplicht om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden worden alsook beschikbaar gesteld tijdens de check out. 
 • Indien de consument akkoord gaat met de algemene voorwaarden, stemt de consument toe dat hij/zij akkoord gaat met alle genoteerde voorwaarden. 
 • De algemene voorwaarden kunnen altijd ter beschikking gesteld worden.

Het aanbod
 • Indien er een actie loopt voor een bepaalde duur, wordt dit vermeld. 
 • Het aanbod bevat een volledige en duidelijke omschrijving van de producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is zodanig gedetailleerd dat de consument duidelijk weet wat hij/zij kan/zal aanschaffen. De foto's van de producten zijn ondubbelzinnig zodat de consument duidelijk weet wat het product inhoud. 
 • De algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod/product. 

De overeenkomst
 • De consument kan geen bestelling plaatsen zonder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de consument akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 • De consument krijgt volgende gegevens opgestuurd via elektronische weg indien de consument een bestelling geplaatst en betaald heeft.
  • Het e-mailadres waarop de consument de ondernemer kan bereiken bij klachten.
  • De voorwaarden van het herroepingsrecht. 
  • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
  • De totaalprijs: de prijs inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud.
  • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Herroepingsrecht
 • De consument heeft een bedenktijd van 14 dagen, indien het overeenstemt met de herroepingsvoorwaarden.
 • De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Tijdens de bedenktijd is de consument verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 • De consument wordt aansprakelijk gesteld voor de schade indien de consument op een manier is omgegaan met het product die verder gaat dan toegestaan (zie hierboven).

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consulent en de kosten daarvan
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stuurt hij binnen de bedenktermijn (14 dagen) een e-mail naar klantenservice@callymano.com, waarin de consument volgende informatie verplicht moet vermelden:
  • De reden van het gebruik maken van zijn herroepingsrecht;
  • Het bestelnummer van de bestelling waarop de herroeping van toepassing is;
  • De producten en/of diensten waarvoor de consument zijn herroepingsrecht wil gebruiken
 • De consument retourneert het product zo snel mogelijk binnen de 14 dagen naar de ondernemer, indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht.
 • De consument zendt het product terug in de originele staat.
 • De consument zelf betaald alle kosten voor de retournering. 
 • Indien de consument een product/meerdere producten retourneert, is de consument vanaf dan verantwoordelijk voor de verdere omgang. De consument ontvangt enkel en alleen een tegoedbon in ruil voor de retournering indien het product in de originele staat is toegekomen bij de onderneming. (Let op: de verzendkosten die de consument betaald heeft tijdens het bestelproces, worden niet terug vergoed bij de tegoedbon. Alsook de retourkosten worden niet terugbetaald aan de consument. De consument betaald zelf alle kosten voor de retournering.)

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Als de ondernemer de aanvraag voor het herroepingsrecht van de consument heeft ontvangen, stuurt de ondernemer na ontvangst een bevestiging van ontvangst. 
 • De ondernemer geeft een tegoedbon aan de consument in ruil voor het herroepingsrecht. (De retourkosten & verzendkosten die de consument betaald heeft tijdens het bestelproces worden niet vergoed!)

Uitsluiting herroepingsrecht
 • Indien de consument verantwoordelijk is voor de schade aan het product, kan er geen gebruik gemaakt worden van het herroepingsrecht. 

De prijs
 • De prijzen van de producten of diensten zijn inclusief BTW. 

Nakoming overeenkomst
 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering en uitvoering
 • Het adres die de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt, is de plaats waar de bestelling naartoe wordt gestuurd. 
 • Indien de consument een verkeerd adres heeft doorgestuurd, terwijl het pakketje al onderweg is, zijn we niet verantwoordelijk voor de gevolgen. De consument is zelf verantwoordelijk voor de gemaakte fout. Het betaalde bedrag wordt niet overgemaakt naar de consument zijn/haar rekening.
 • De ondernemer maakt de geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen de 30 dagen. Indien de bestelling vertraging ondervindt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 

Betaling
 • De consument moet de betaling hebben uitgevoerd vooraleer de ondernemer de bestelling klaarmaakt. Indien de consument geen betaling plaatst, krijgt de consument een e-mail toegestuurd als herinnering. Als de consument hier binnen de 3 dagen niet op antwoord, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. 

Klachtenregeling
 • Indien een consument een klacht heeft over een bestelling, kan de consument de ondernemer contacteren via de klantenservice. Hierover vindt u meer uitleg bij "Informatie". 

Eigendomsvoorbehoud
 • De geleverde producten zijn pas eigendom van de consument nadat het totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer overhandigd is.